Transpersonalna psihologija,

prirodna medicina, iscjeljivanje

umjetnost, duhovnost


Conny Petö Đeneš - Harmonija

Transpersonalna psihologija

Sučeljavanje psihologije i duhovnosti, istraživanje optimalnog mentalnog zdravlja, samorealizacija i razvoj potpune ljudske zrelosti

Transperosnalna terapija

Transpersonalnu terapiju opisuje bilo koji oblik savjetovanja ili psihoterapije koji stavlja naglasak na transpersonalno, transcedentne ili duhovne aspekte ljudskih iskustava. Transpersonalna terapija se često promatra kao pratilac drugim školama psihologije što uključuje psihoanalizu, biheviorizam i humanističku psihologiju. Ona također uključuje različite metode, poput: art terapije, glazbene terapije, plesne terapije (ili terapije pokretom), vježbe disanja, meditacije, hipnoterapiju, iscjeljivanja, i druge metode, zbog čega se i koristi termin transpersonalna terapija, a ne psihoterapija.


Transpersonalni terapeutski fokus uključuje duhovni samorazvoj, vrhunska iskustva, mistična iskustva, sustavni trans i druga metafizička iskustva življenja.


Krajnji cilj transpersonalne terapije nije samo ublažavanje patnje, već integracija tjelesnog, emocionalnog, mentalnog i duhovnog aspekta dobrobiti. Ono uključuje istraživanje i fokus na klijentov potencijal i razvoj unutarnjih resursa i kreativnosti.


Terapija se sastoji od razgovora, u trajanju od 60 minuta, osobno ili putem skypa. U razgovoru Conny pomaže klijentici/u da osvijesti svoje blokade i probleme, bolje razumije svoju unutrašnju prirodu i integrira svoje emocije sa svojom duhovnom komponentom bića, zatim usmjerava klijenticu/a kako da koristi svoj puni potencijal u životu i da spozna svoju višu svrhu življenja.


Cijena savjetovanja: 80€.

Stanja sa kojima radim

 • stres
 • kronični umor
 • nemir, razdražljivost
 • kronična plačljivost - konstantni „pms sindrom“
 • „burn out“ sindrom
 • sezonska i blaga depresija (ne klinička)
 • druga faza PTSP-a (post traumatski stresni sindrom) - ne akutna faza
 • druga faza STS-a (sidrom traume silovanja) - ne akutna faza
 • anksioznost, strahovi, napadi panike, fobije
 • žalovanje za gubitkom voljene osobe
 • gubitak motivacije, kreativnosti i inspiracije
 • gubitak smisla i svrhe života, osjećaj bezvrijednosti
 • nedostatak samopouzdanja
 • osjećaj nepripadnosti
 • osjećaj „Pale sam na svijetu“
 • osjećaj „nitko me ne razumije“
 • ljubavni problemi
 • i slična stanja

Što je transperosnalna psihologija?

Transpersonalna psihologija je četvrti smjer akademske psihologije, koji se razvio potkraj 1960-ih godina, nakon biheviorističkog, psihoanalitičkog i humanističkog smjera. Ona je utemeljena na spoznajama Williama Jamesa, Junga, Freuda, Abrahama Maslowa, Kena Wilbera i raznih drugih značajnih psihologa.


Ona uključuje i uvažava uvide čitavog spektra disciplina kvantne fizike, antropologije, sociologije, biologije, filozofije i teologije, te eklektički pristupa uvidima biheviorističke, psihoanalitičke i humanističke psihologije.


Carl Jung opisuje “kolektivno nesvjesno” kao transpersonalno nesvjesno. Samoaktualizacija, koju je proučavao Abraham Maslow bila je ključni element u osnivanju transpersonalne psihologije. Maslow je inkorporirao kreativnost, altruizam, vrhunska iskustva i osobno djelovanje koje postoji van uobičajene osobnosti, kao i psihološku traumu i osobni rast.


Podjela grana (ili “sila”) psihologije prema Abrahamu Maslowu:


1. Bihevioralna i kognitivna psihologija – usmjerena je na otkrivanje psihičkih procesa koji se nalaze u osnovi ponašanja. Ona se razvila kao akademska znanost početkom 20. stoljeća, a utemeljena je na radovima Ivana Pavlov-a, John B. Watson-a i B.F. Skinner-a, te kasnije Ulrica Neisser-a i Donalda Broadbent-a.


2. Psihodinamična i psihoanalitična psihologija – proizašla je iz istraživačkog rada Sigmuda Freuda, te se razvila daljnjim radom C. G. Jung-a, Fromm-a, Erikson-a, Adler-a, Renk-a i dr. značajnih psihologa. Ova grana najviše se bavi proučavanjem psihopatologije.


3. Humanistička i egzistencijalna psihologija – utemeljena je na radu Abraham Maslow-a, Carl Rogers-a i Rollo May-a, te filozofskim razmišljanjima Martin Heideger-a, Biswanger-a i Kierkegarrd-a, a inspirirana daljnjim radom Roberta Assagioli-a, Wilhelm Reich-a, Antony Sutich-a, Paul Tillich-a i dr. značajnih psihologa; a bavi se pojmovima poput samoaktualizacije, ljubavi, kreativnosti, ljudskim motivima, potrebama i vrijednostima.


4. Transpersonalna psihologija – razvila se potkraj 1960-ih godina. Utemeljena je na spoznajama Williama Jamesa, Junga, Freuda, Abrahama Maslowa, Kena Wilbera i raznih drugih značajnih psihologa. Radi se o sofisticiranom modelu prikaza evolucije svijesti, koji integrira psihologije i filozofije Zapada i Istoka, od drevnih vremena sve do danas, od znanosti do duhovnosti. Za razliku od ostalih grana psihologije, koje su usmjerene na terapiju simptoma, ovdje se pozornost teži preusmjeriti na cjelovit rast osobe, samorazvoj i ekspanziju svijesti.

Abraham Maslow je smatrao da su biheviorizam i psihoanaliza previše limitirani da bi pružili bazu za kompletnu psihologiju ljudske prirode.


Prva sila psihologije pokušavala je reducirati kompleksnost ljudske prirode na jednostavne principe kondicioniranja, međutim, bila je bezuspješna kada su u pitanju aspekti poput ljubavi, svjesnosti i osobne vrijednosti.


Druga sila uglavnom se bavi proučavanjem psihopatologije. Prema Sigmundu Freudu nesvjesni psihički procesi (prije svega oni koji potječu iz djetinjstva) mogu znatno utjecati na pojavu psihičkih poremećaja kao što su primjerice neuroze. Procesi koji potječu iz djetinjstva podliježu mehanizmu potiskivanja i tjedno bi se tijekom trajanja psihoanalitičke terapije trebali izazvati i ponovno proživjeti, kako bi se u odrasloj dobi mogli svladati.

Najveći nedostatak ovog pristupa je što klasično psihoanalitičko liječenje traje godinama.


Treća sila, koja se najviše bavila samoaktualizacijom, također je doživjela ograničenja, na koja je Maslow 1968. godine upozorio. U svojim daljnjim istraživanjima on je otkrio mogućnosti koje nadilaze samoaktualizaciju. U trenucima kada osoba doživljava vrhunska iskustva (peak experiences), poimanje sebe (selfa) se rasplinjuje u svjesnost većeg i šireg jedinstva sa svime što jest. I upravo to područje je područje kojim se bavi transpersonalna psihologija, te ju je stoga Maslow nazvao “četvrtom silom” psihologije.

Metode transpersonalne psihologije koje koristim u radu

Transperosnalna hipnoterapija

Transpersonalna hipnoterapija kombinira hipnozu, Ericksonovu hipnoterapiju, NLP, sugestije, kreativnu vizualizaciju, progresivnu relaksaciju i glazbu sa binauralnim zvukovima (alfa, theta i delta), ponekad i regresiju.


Ugodno i opuštajuće iskustvo koje liči na sanjarenje ili maštanje.

Nakon tretmana osjećate se opušteno i zadovoljno.

Najčešće se koristi za rast i razvoj, jačanje samopouzdanja, mijenjanje navika (npr. odvikavanje od pušenja), rješavanje strahova, kontrolu boli i još mnogo toga.


Pročitajte više

Transpersonalni

NLP

Pojam NLP-a označava pristup komunikaciji, psihoterapiji, osobnom rastu i razvoju, sa uputama kako koristiti ljudski um da bismo postigli vrhunske rezultate, te skupom alata pomoću kojih možemo promijeniti sebe.


Transpersonalni NLP se bazira na proučavanju viših funkcija na duhovnom nivou. NLP stavlja duhovnost na vrh “neurološke razine”, koja predstavlja napredni model ljudske psihe koja se manifestira u našem razmišljanju, osjećanju i našim djelovanjima, što ima dubok utjecaj na naše zdravlje i unutarnji mir.


Pročitajte više

Transpersonalna meditacija

Svaka transpersonalna meditacija jest oblik “tihovanja”, pa ju neki stoga zovu i “tihom meditacijom”. Funkcija joj je smirivanje mentalne aktivnosti, što za rezultat daje duboki odmor i oslobođenje od stresa.


Tiha meditacija je jednostavna tehnika, koja stvara trajni osjećaj unutarnjeg ispunjenja, blaženstva i radosti, ako ju se prakticira redovito. Ona je nereligiozna, znanstveno istražena metoda razvoja osobnog potencijala.

To je opuštajuća i nenaporna tehnika koja “mehanički” smanjuje stres i uzbuđenje živaca te dovodi do „budnog hipometabiličkog stanja“.


Pročitajte više

Iscjeljivanje bajkama

Iscjeljivanje bajkama koristi moć mitoloških priča kao sredstvo za duboko introspektivno istraživanje i emocionalno izlječenje. Kroz bajke, arhetipski simboli i likovi postaju vodiči u istraživanju unutarnjih prostora, omogućujući nam razumijevanje skrivenih aspekata naše psihe.


Iscjeljivanje bajkama premošćuje jaz između drevne mudrosti i modernog psihološkog pristupa, pružajući jezik za istraživanje duhovnih principa u znanstvenom okviru. Ovo terapeutsko putovanje može razotkriti unutarnje resurse, promicati osobni rast i omogućiti dublje razumijevanje sebe i svijeta oko nas.


Priče iz davnina – terapeutske priče – imaju ogromnu moć da utječu na svijest i podsvijest ne samo djece, nego i odraslih.

Narodna predaja kroz priče o vilama, anđelima, patuljcima, sirenama i drugim čudesnim bićima prirode postojala je još u brojnim kulturama od Sumera do Egipta, od Kine do kultura drevne Amerike, staroslavenskih i keltskih te grčkih i rimskih. Za njih su ova čudesna bića bila stvarnost, a sjećanja na njih dopiru do danas kroz modernu mitologiju.

Glazbeno iscjeljivanje

Transpersonalna glazbena terapija je glazbeno/zvučno iscjeljivanje koje integrira meditativnu i duhovnu glazbu sa iscjeljujućim frekvencijama, mantranje i meditacijske tehnike sa ciljem iscjeljivanja i/ili dostizanja viših stanja svijesti.


Ona nadilazi (transcendira) konvencionalnu muzikoterapiju. Koristi iscjeljujuće zvukove i meditacijsku glazbu kao sredstvo za premošćivanje emocionalne, duhovne i energetske dimenzije čovjeka koje olakšava pristup promijenjenim stanjima svijesti i Višem Ja (ili Sebstvu).


Ovdje nije riječ o muzikoterapiji koja se koristi u kliničkoj praksi i putem koje se radi na područjima kognicije, emocija, motorike, socijalnih i komunikacijskih vještina, kao kod npr. autizma, kliničke depresije, mentalne retardacije, razvojnih poremećaja, kod osoba s poremećajem sluha, govora, vida i drugih vrsta hendikepa, i sl.


Transpersonalno glazbeno iscjeljivanje je usmjereno na buđenje transcendentalnih stanja svijesti i iscjeljivanje duha, emocija i tijela.

Art iscjeljivanje

Transpersonalo art-iscjeljivanje je oblik psiho-emocionalnog iscjeljivanja i umjetničke ekspresije koja obuhvaća tehnike i procese transpersonalne psihologije, duhovnosti, plesne, likovne i glazbene terapije kao medij za iscjeljivanje i/ili osobni rast i razvoj, u svrhu upoznavanja i izražavanja svojeg unutarnjeg bića.


Od davnina kreativni izraz se koristio za iscjeljivanje i duhovna iskustva, jer doprinosi ozdravljenju i mentalnom blagostanju.

Umjetnost je kreativno izražavanje vlastitih osjećaja, misli, stavova i duhovnih iskustava iz glave i srca na „papir“ ili pokretom tijela. To je proces otkrivanja vlastite duše kroz umjetničko izražavanje.


Umjetnost nadilazi logiku, zadire u nesvjesne procese, objedinjuje svaki djelić onoga što čovjeka čini živim.

Umjetnost je intuitivno stvaranje koje nadilazi prostor i vrijeme; avanturistički put i traganje kroz prostor neizvjesnosti do svog samoostvarenja, što je vrhunac kreativnog čina. Sanjarenje, maštanje i imaginacija su moćne sile koje daju krila našoj duši!

Transpersonalna psihologija,

prirodna medicina, iscjeljivanje

umjetnost i duhovnost.

Newsletter

Primajte informacije o tečajevima i događanjima.

Sva prava pridržana Conny Petö Đeneš 2006 - 2024